Aktualności

Informacja dla kandydatów na egzaminatorów o sposobie składania wniosków na szkolenia

Kandydaci na egzaminatorów w celu złożenia wniosku na szkolenie muszą: - zarejestrować się na Panelu Egzaminatora (nie dotyczy tych osób, którym wcześniej zostało już zarejestrowane konto); - zalogować się na swoim koncie i tam wypełnić elektronicznie wniosek o wpis do ewidencji egzaminatorów i formularz dla kandydatów; - wypełniony wniosek wydrukować, czytelnie podpisać w odpowiednich miejscach, poświadczyć zatrudnienie u pracodawcy (pkt. 9 formularza), dołączyć odpis lub kserokopię dyplomu ukończenia szkoły/uczelni ...[wiecej]Data dodania: 2018-01-05 11:00:50