Aktualności

Informacja dla egzaminatorów egzaminu gimnazjalnego z j. polskiego oraz egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty z j. polskiego i matematyki

Uwaga egzaminatorzy egzaminu gimnazjalnego z j. polskiego oraz egzaminatorzy egzaminu ósmoklasisty z j. polskiego i matematyki! Termin wykonania testów z języka polskiego (egzamin gimnazjalny i egzamin ósmoklasisty) oraz z matematyki (egzamin ósmoklasisty) – do 8 marca 2019 r.Data dodania: 2019-02-19 14:11:14

Informacja dla kandydatów na egzaminatorów o sposobie składania wniosków na szkolenia

Kandydaci na egzaminatorów w celu złożenia wniosku na szkolenie muszą: - zarejestrować się na Panelu Egzaminatora (nie dotyczy tych osób, którym wcześniej zostało już zarejestrowane konto); - zalogować się na swoim koncie i wypełnić elektronicznie wniosek o wpis do ewidencji egzaminatorów wraz z formularzem dla kandydatów; - wypełniony wniosek wydrukować, czytelnie podpisać w odpowiednich miejscach, poświadczyć zatrudnienie u pracodawcy (pkt. 9 formularza), dołączyć odpis lub kserokopię dyplomu ...[wiecej]Data dodania: 2019-01-09 17:21:47