Informacja dla uczestników szkoleń na egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty (dotyczy uczestników szkoleń z j. polskiego, j. angielskiego i matematyki)

Szanowni Państwo,

wyniki egzaminów (informacja o zaliczeniu bądź niezaliczeniu szkolenia) będą dostępne w Panelu egzaminatora pod koniec stycznia.

Wszystkim Państwu, którzy zdali egzamin końcowy, zostanie nadany numer egzaminatora, a drogą pocztową będą wysłane zaświadczenia o zdobytych uprawnieniach.

 Data dodania: 2018-12-18 09:06:50