Komunikat dla egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty

Szanowni Państwo Egzaminatorzy!

Informujemy, że 1 lutego 2023 roku rozpoczynamy nabór do zespołów egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty sprawdzających i oceniających egzaminy pisemne z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego oraz języka niemieckiego.

Aby wziąć udział w tegorocznej sesji egzaminacyjnej, należy:

  1. zalogować się w „Panelu dla egzaminatorów” pod adresem egzaminatorzy.oke.waw.pl
  2. zweryfikować dane osobowe zamieszczone w zakładce „Edycja danych”
  3. zadeklarować chęć udziału w sesji w zakładce „Zgłoszenie do sesji egzaminacyjnej 2022/23”.

Chcielibyśmy także przypomnieć o testach ćwiczeniowych i kontrolnych  dla egzaminatorów, którzy zgłosili się do sprawdzania prac w sesji egzaminacyjnej.

Uwaga: Egzaminatorzy, którzy zgłosili się do udziału w sesji przed 1 lutego 2023 nie muszą ponownie potwierdzać swojego udziału.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie do współpracy podczas sesji w roku szkolnym 2022/2023.Data dodania: 2023-02-02 08:39:53